Musicworld er musikundervisningsforløb til grundskolen

Alle Musicworld-forløb starter med en dokumentarfilm om en musiker, der gennem barn- og ungdom har dedikeret sig til musikken som vises i klassen.

Efter filmen følger øvelser om genre, gehør, instrumenter, harmoni, nodelæsning og sammenspil – alt sammen relateret til filmen og filmens hovedperson. Nogle af øvelserne foregår i klassen og andre ved computeren.

Forløbene er opdelt i 6 “trin”, der hvert varer er lavet til at vare en dobbelttime. Men det bestemmer I selv.

På nogle trin er der mulighed for at dele klassen op, så nogle elever arbejder ved computere og andre kan have mere tid og fokus med læreren.

Alle trin er beskrevet med:

  1. Hvad, der skal undervises i
  2. Hvad der måske kan følges op på i klassen
  3. Hvad der skal forberedes og skaffes til timen
  4. De specifikke læringsmål for det enkelte forløb